НЕКРАСОВА Лидия Владимировна

(р. 1916), поэтесса

231

По-грузински я – Вано, / А по-русски – Ваня!

«Ваня» (1955), муз. А. Долуханяна

Updated: 24.09.2013 — 21:12